RODO – Informacje w pigułce

RODO – pomoc w opracowaniu i wdrożeniu polityki ochrony danych osobowych.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) z dniem 25.05.2018 r. oferujemy pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu polityki ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Wprowadzenie przepisów  zawartych w RODO obejmują wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych (pracowników, klientów, kontrahentów), w tym: urzędy,  przedsiębiorstwa (niezależnie od ich wielkości), sklepy internetowe, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury itp.

Nie wszystkie jednostki są zobowiązane do powołania Inspektora Danych Osobowych. W większości małych i średnich podmiotów, które nie są instytucjami publicznymi, to administrator danych może prowadzić dokumentację opisującą sposób ich przetwarzania, zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające  ich ochronę.

RODO nie wskazuje wprost jakie dokumenty, procedury i polityki należy wdrożyć. Jednak każdy podmiot ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby podczas przetwarzania danych osobowych nie doszło do nieprawidłowości i musi wykazać się starannością w zabezpieczeniu tych procesów. Za brak wdrożenia w życie nowych przepisów przewidywane są dotkliwe kary.

Zanim zaczniemy stosować się do rozporządzenia w pierwszej kolejności należy dokonać swego rodzaju audytu przygotowującego do przestrzegania przepisów i udokumentować, jakie dane przechowujemy, skąd pochodzą, czy jesteśmy uprawnieni do ich wykorzystywania, czy i komu je udostępniamy oraz w jak sposób są zabezpieczone.

Konieczne jest opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych, stworzenie procedur postępowania z danymi oraz ich bezpieczeństwa. Możemy Państwa w tym wspomóc. A jako firma informatyczna proponujemy również profesjonalne zabezpieczenia sprzętu, oraz niezbędne przeszkolenie.