Systemy ERP

ERP (ang. enterprise resource planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa – to grupa systemów informatycznych, które służą wspomaganiu zarządzanie przedsiębiorstwem i współdziałania grupy współpracujących ze sobą osób poprzez gromadzenie informacji i umożliwianie wykonania operacji biznesowych na zebranych danych.

Powyższe wspomaganie może obejmować niektóre lub wszystkie komórki zarządzania co ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów danej firmy oraz zachodzących w niej procesów.

Systemy ERP to oprogramowanie modułowe, które składa się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą rożnych aplikacji, co wspólnie możemy nazwać Zintegrowanym Systemem Informatycznym, których podstawowym elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich modułów.

Moduły zwykle obejmują następujące obszary: magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami(CRM), księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi – HR (płace, kadry), moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami.

wdrozenia-systemy-erp-

Prawidłowo wdrożone Systemy ERP dopasowują się do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów).

Powyższe systemy informatyczne pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną tychże systemów informatycznych jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania „z dołu do góry” (ang. bottom-up replanning), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w rozwiązaniach zaproponowanych przez system (np. zmiana wielkości partii dostawczej).

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo oprogramowanie: Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP e-Sklep, Comarch ERP Retail, Comarch ERP iFaktury24, Comarch ERP Mobile.