Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo-usługowych i sieciach handlowych. System daje realne korzyści, nie tylko w postaci uporządkowania obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach, wymagających dostosowania systemu do specyfiki działania danej organizacji. W standardzie platformy dostępne są zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów Workflow oraz do tworzenia analiz i raportów Business Intelligence. Na podstawie informacji zawartych w Business Intelligence Comarch ERP Altum informuje pracowników w firmie o sytuacjach, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy.

Comarch ERP Altum należy do systemów klasy ERP 2.0. Oznacza to między innymi dostępność platformy w modelu usługowym i możliwość przechowywania danych firmy w bezpiecznym Comarch Data Center, a także skorzystania z wielu kanałów sprzedaży w standardzie, czy też wykorzystanie urządzeń mobilnych do codziennych zadań w firmie.

Comarch ERP Altum łączy w sobie najnowsze technologie informatyczne z wiedzą i doświadczeniem konsultantów i Partnerów Comarch, zebranymi podczas ponad 20 lat obecności na polskim rynku ERP oraz eksportu systemu na rynkach europejskich. Innowacyjność Comarch ERP Altum była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Polską Akademię Nauk.

Comarch ERP Altum to jedyny w Polsce nowym systemem ERP napisany zupełnie od podstaw, zgodnie z aktualnymi realiami biznesowymi i w oparciu o nowoczesną logikę biznesową. Platforma jest rozwiązaniem wielojęzycznym, przystosowanym do specyfiki firm międzynarodowych. Rozwiązanie wdrażane jest w krajach Europy Zachodniej, m.in. Francji, Niemczech i Austrii.